Bodum Mixer 11520 User Manual

11520  
BISTRO  
ELECTRIC HAND MIXER  
ELEKTRISCHER HANDMIXER  
BATTEUR ELECTRIQUE  
ELEKTRISK HÅNDMIXER  
BATIDORA ELÉCTRICA DE MANO  
MIXER ELETTRICO MANUALE  
ELEKTRISCHE HANDMIXER  
ELEKTRISK HANDMIXER  
BATEDEIRA ELÉCTRICA  
SÄHKÖKÄSIVATKAIN  
ŁįĩĮĶĴĬĻĩĵĮĬĭꢀĴķĻıIJĭꢀİĬĮĵĩĴ  
Instruction for use  
ENGLISH  
Gebrauchsanweisung  
DEUTSCH  
Mode d’emploi  
FRANÇAIS  
Brugsanvisning  
DANSK  
Instrucciones de uso  
ESPAÑOL  
Istruzioni per l’uso  
ITALIANO  
Gebruiksaanwijzing  
NEDERLANDS  
Bruksanvisning  
SVENSKA  
Manual de Instruções  
PORTUGUÊS  
Käyttöohje  
SUOMI  
ĴŗŎŒņŒňŕŖņŒꢀœŒꢀšŎŕœŏŗńŖńŚŌŌꢀ  
“–””‹Œ  
 
®
Welcome to BODUM  
Congratulations! You are now the proud owner of a  
®
BISTRO electric hand mixer from BODUM . Read these  
instructions carefully before using the hand mixer.  
IMPORTANT SAFETY  
PRECAUTIONS  
– When using electrical appliance, basic safety precautions  
should always be followed, including the following.  
– Read all the instructions carefully before using the appli-  
ance for the first time. Failure to observe the instructions  
and safety precautions may cause a hazard.  
– After unpacking, check the appliance for damage. Do not  
use it if you are not sure; instead, contact your retailer.  
– Keep the packaging material (cardboard, plastic bags, etc.)  
out of the reach of children (danger of asphyxiation or injury).  
– This hand mixer is intended for household use only. Do  
not use it outdoors.  
– Do not place the appliance on or next to hot gas or elec-  
tric burners or in a heated oven.  
– The manufacturer accepts no liability for damage or  
injury arising from inappropriate or improper use. Use the  
appliance only for the purpose for which it was designed.  
– Do not let children play with the appliance.  
– Close supervision is necessary if the appliance is used by  
children or persons unfamiliar with it.  
– This appliance is not suitable for use by young children or  
infirm persons unless closely supervised by a responsible  
person who can ensure its safe use.  
– Do not touch the appliance with damp or wet hands. Do  
not touch the cord or plug with wet hands.  
– Do not use any accessory attachment not recommended by  
the appliance manufacturer. This may cause fire, electric  
shock or injury.  
– To protect against risk of electrical shock, never immerse  
the motor unit in water. Remember that your hand mixer  
is an electrical appliance.  
– Clean the appliance using a damp cloth only.  
– Set the speed control to «0» and unplug the cord from  
the wall outlet to isolate the appliance.  
– When unplugging the cord from the wall outlet, grasp  
the plug, not the cord.  
– Do not let the cord hang over the edge of the table or  
counter or touch hot surfaces, including the stove.  
– Disconnect the hand mixer from the mains whenever it is  
not being used, before attaching or removing accessories  
or when cleaning it.  
2
 
– Do not operate any appliance with a damaged cord or  
plug, or after the appliance malfunctions or has been  
damaged in any way. Instead, take it to the nearest  
authorised service centre for examination, repair or  
adjustment.  
– Never attempt to replace the cord, as special tools are  
required. Repairs to or replacements of the cord should  
be left to a service centre authorised by the manufacturer  
to ensure the safety of the appliance.  
– Never immerse the cord, motor unit or plug in water  
or other liquid, as this could cause fire, electric shock or  
injury.  
– Caution: to avoid the risk of overriding the safety shut-  
down system, the appliance must not be operated by  
means of an external switch device such as a time switch,  
nor should it be connected to an electrical circuit that is  
regularly switched on and off by the electricity supply  
company.  
– The appliance must remain disconnected from the mains  
while it is being cleaned.  
– Do not touch any rotating components or accessories.  
– Avoid contacting moving parts. Keep clothing, jewellery,  
hair, fingers and utensils away from rotating components  
or accessories to avoid serious injury to persons and dam-  
age to the appliance.  
– To avoid splashing, use a tall container or reduce the  
quantity when blending liquids, especially if they are hot.  
– Check that the speed control is set to «0» and that the  
appliance is isolated from the mains before cleaning or  
putting it away.  
– Do not let the appliance run unsupervised. Remove beaters  
before washing.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS  
INSTALLATION  
– Always place the appliance on a stable, horizontal sur-  
face. This surface should neither be hot nor near a heat  
source. The surface must be dry. Keep the appliance and  
cord out of the reach of children.  
– Check that the voltage indicated on the rating label of the  
appliance corresponds to the local mains voltage. Connect  
the appliance only to a properly earthed wall outlet with  
an output rating of at least 6A. (Use a residual current  
device (RCD) – please contact a qualified electrician for  
advice.) The wall outlet must be easily accessible while  
the appliance is in use in case of emergency. The manu-  
facturer accepts no liability for accidents caused by poor  
or inexistent grounding of the appliance.  
– If the plug provided with the appliance is incompatible with  
the wall outlet, have it changed by a qualified electrician.  
3
 
HAND MIXER PARTS  
1
2
3
Speed control  
Accessory release button  
Stirring wand accessory (x2)  
4a Left dough hook accessory (x1)  
4b Right dough hook accessory (x1)  
5
6
7
8
9
Whisk accessory (x1)  
Cord compartment  
Crank  
Accessory coupling assembly  
Mixer rest  
10 Motor unit  
11 Handle  
SPECIAL ADVICE  
MAINS CORD  
– If care is taken, a mains extension cable can be used.  
– If a mains extension cable is used, its electrical rating must  
at least match that of the appliance. If the appliance is  
earthed, the extension cable must be a three–core earthed  
cable. The lengthened cable must not be allowed to hang  
over the edge of the table or counter, children must  
not be able to pull on it, and it must not be allowed to  
present a trip hazard.  
BEFORE USING THE HAND MIXER  
Clean the hand mixer before using it for the first time.  
See CARE AND MAINTENANCE section  
ACCESSORIES  
Your hand mixer comes with three accessories.  
– STIRRING WANDS (3)  
– The stirring wands smooth the mixture and prevent it  
from forming lumps. They are also suitable for preparing  
blancmanges, flans, etc. and mayonnaise.  
– This attachment may draw significantly less power or current.  
– DOUGH HOOKS (4a, 4b)  
– The dough hooks are particularly suitable for mixing vari-  
ous types of dough such as bread and yeast dough.  
– The maximum rating is based on this attachment.  
– WHISK (5)  
– The whisk lends itself to incorporating air into a mixture,  
as in the whipping of egg whites, cream, meringues and  
mousses.  
– This attachment may draw significantly less power or current.  
For US Customers only: This appliance has a polarized plug  
(one blade is wider than the other).  
4
 
To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a  
polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully  
in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact  
a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.  
SPEED SETTINGS  
The following guide will help you select the appropriate  
mixing speed.  
NOTE: the consistency of the mixture is liable to change as  
ingredients are added; it may be necessary to increase or  
decrease the speed accordingly.  
STEP 0  
The appliance is switched off. Use this setting and discon-  
nect the appliance from the mains when cleaning it or put-  
ting it away.  
STEP 1  
For mixing and kneading dough.  
STEP 2  
For sauces and blancmange, flans, etc.  
STEP 3  
For a variety of baking mixtures.  
STEP 4  
For beating butter and sugar, biscuit doughs, cake mixes  
and icing mixtures.  
STEP 5  
For incorporating air into mixture to make it light and  
fluffy, such as mashed potatoes or eggs.  
HOW TO USE YOUR HAND MIXER  
INSERTING THE ACCESSORIES  
– Before inserting the accessories, check that the speed  
control (1) is set to position «0» and that the appliance is  
disconnected from the mains.  
– Insert the selected accessory into the coupling assembly  
(8) while rotating it slightly until it engages.  
– When inserting the dough hooks (4a, 4b), check that they  
are correctly positioned in the coupling assembly (8): the  
left dough hook (4a) will only fit in the left–hand aper-  
ture (which has a visible step in it). The right dough hook  
(4b) will only fit in the right–hand aperture (which has no step  
in it).  
– The two stirring wands (3) and the whisk (5) fit either  
aperture of the coupling assembly (8).  
RELEASING THE CORD  
– Using one hand to hold the mixer by its handle (11), use  
the other hand to pull the cord and mains plug from the  
cord compartment (6). Take care not to damage the cord  
as you do so.  
CONNECTING TO THE ELECTRICAL SUPPLY  
– Accessories must always be fitted to the hand mixer  
before it is connected to the mains.  
5
 
– Before connecting the hand mixer to the mains, check  
that the speed control (1) is set to position «0».  
USING THE MIXER  
IMPORTANT: to prevent overheating of the motor, switch  
off the mixer after four minutes continuous operation and  
wait two minutes before continuing.  
– Place the ingredients in a bowl. Ensure that the accesso-  
ries do not touch the base or sides of bowls made of glass  
or porcelain.  
– Immerse the accessories in the mixture and select the  
appropriate speed setting (1). See the SPEED SETTINGS  
section.  
– To avoid splashing, keep the accessories immersed in the  
mixture while mixing.  
– When you have finished mixing, set the speed control (1)  
to «0» and disconnect the mixer from the mains.  
– When you have finished using the mixer, place it on the  
rest (9) with its four non–slip silicon feet.  
REMOVING THE ACCESSORIES  
– Before removing the accessories, set the speed control (1)  
to «0» and disconnect the mixer from the mains.  
– Press the accessory release button (2) to release the acces-  
sories. Hold the accessories by the shaft when doing so.  
– Note: to safeguard your safety, the accessories can be  
released only if the speed control (1) is set to «0».  
STOWING THE CORD  
– The cord should be stowed back in the cord compartment  
(6) when you have finished using the mixer.  
– Swing out the crank (7).  
– Using one hand to hold the mixer by its handle (11), use  
the other hand to turn the crank (7) until the cord is  
stowed back in the cord compartment (6).  
CARE AND MAINTENANCE  
– Disconnect the hand mixer from the mains before cleaning it.  
– Do not use abrasive cleaners.  
CLEANING THE ACCESSORIES  
– Remove surplus mixture from the accessories using a  
rubber or plastic spatula.  
– The accessories can be washed by hand; they are also dish-  
washer proof.  
– Any other servicing should be performed by an autho–  
rized servicing representative.  
CLEANING THE BODY  
– Use a damp cloth only to clean the exterior surfaces of the mixer.  
– Never immerse the motor unit, mains plug or cord in  
water: remember that this is an electrical appliance.  
 
6
STORING THE HAND MIXER  
– The cord should always be stored in the cord compartment (6).  
– Always store the hand mixer with the accessories removed.  
– Place the mixer on its rest (9) when not using it.  
– Note: always keep the hand mixer disconnected from the  
mains when not using it.  
TECHNICAL DATA  
Rated voltage EUROPE  
Rated voltage USA  
Rated output EUROPE  
Rated output USA  
Cord length approx.  
Approval marks  
220–240V~ 50/60Hz  
120V~ 60Hz  
200 W  
170 W  
120 cm/48 inches  
GS, CE, ETL, CETL  
Correct disposal for this product  
This marking indicates that this product should  
not be disposed with other household wastes  
throughout the EU. To prevent possible harm to  
the environment or human health from uncon-  
trolled waste disposal, recycle it responsibly  
to promote the sustainable reuse of material  
resources. To return your used device, please  
use the return and collection systems or contact  
the retailer where the product was purchased.  
They can take this product for environmental  
safe recycling.  
SERVICE & GUARANTEE CONDITIONS  
BODUM® products are manufactured using high–quality,  
durable materials. If, however, any parts need replacing,  
please contact your BODUM® retailer, a BODUM® store, your  
country’s BODUM® distributor, or visit www.bodum.com.  
Guarantee. BODUM® guarantees the BISTRO hand mixer  
for a period of two years from the date of purchase against  
faulty materials and malfunctions that can be traced back to  
defects in design or manufacturing. Repairs are carried out  
free of charge if all guarantee conditions are met. Refunds  
are not available.  
Guarantee conditions. The certificate of guarantee must  
be completed in full by the retailer at the time of purchase.  
This guarantee is rendered invalid if damage can be traced  
back to inappropriate use, misuse, normal wear and tear,  
insufficient or incorrect care or maintenance, incorrect  
operation or tampering by unauthorised persons.  
7
 
®
Willkommen bei BODUM  
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun stolzer Besitzer  
®
eines elektrischen BISTRO Handmixers von BODUM .  
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie  
den Handmixer benutzen.  
WICHTIGE  
SICHERHEITSHINWEISE  
– Lesen Sie alle Hinweise genau durch, bevor Sie das  
Gerät zum ersten Mal benutzen. Jede Nichtbeachtung  
der Anweisungen und Sicherheitshinweise kann  
Gefahrensituationen hervorrufen.  
– Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf  
Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie nicht sicher  
sind, sondern kontaktieren Sie Ihren Händler.  
– Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Karton,  
Plastikbeuteln usw.) ausserhalb der Reichweite von  
Kindern auf (Erstickungs– oder Verletzungsgefahr).  
– Dieser Handmixer ist nur für den Gebrauch im Haushalt  
gedacht. Verwenden Sie ihn nicht im Freien.  
– Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben einen einge-  
schalteten Gas– oder Elektroherd bzw. in einen vorge-  
heizten Ofen.  
– Für Schaden oder Verletzungen, die durch unsachgemäs-  
sen oder unvorschriftsmässigen Gebrauch entstehen,  
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Verwenden Sie  
das Gerät ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck.  
– Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.  
– SolltenKinderbzw. Personen, diedamitnichtvertrautsind,  
das Gerät verwenden, ist eine genaue Beaufsichtigung  
erforderlich.  
– Dieses Gerät ist für die Verwendung durch kleine Kinder  
oder gebrechliche Personen nicht geeignet, es sei denn,  
eine verantwortliche Person beaufsichtigt dies und sorgt  
für einen sicheren Gebrauch des Geräts.  
– Berühren Sie das Gerät nie mit feuchten oder nassen  
Händen. Berühren Sie auch das Netzkabel oder den  
Stecker nicht mit nassen Händen.  
– Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom  
Gerätehersteller empfohlen wird. Dies kann zu Bränden,  
elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen.  
– Tauchen Sie das Motorgehäuse nie in Wasser. Denken Sie  
daran: Ihr Handmixer ist ein Elektrogerät.  
– Reinigen Sie das Gerät immer nur mit einem feuchten  
Tuch.  
8
 
– Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler auf «0» und  
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät  
auszuschalten.  
– Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, um das Gerät  
vom Strom zu trennen.  
– Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die  
Kante von Tisch oder Arbeitsfläche hängt bzw. mit heis-  
sen Oberflächen in Berührung kommt.  
– Stecken Sie den Handmixer aus, wenn er nicht gebraucht  
wird, wenn sie Zubehörteile aufstecken oder abnehmen  
und Sie ihn reinigen wollen.  
– Nehmen Sie elektrische Geräte keinesfalls in Betrieb,  
wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, nachdem  
Fehlfunktionen aufgetreten sind oder wenn das Gerät auf  
irgendeine Art beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät  
in diesem Fall zur Kontrolle, Reparatur oder Einstellung  
beim nächstgelegenen autorisierten Servicestützpunkt.  
– Versuchen Sie nie, das Netzkabel des Geräts aus-  
zutauschen, da hierfür Spezialwerkzeuge erforderlich  
sind. Lassen Sie die Reparatur oder den Austausch des  
Netzkabels ausschliesslich in einer vom Hersteller autorisi-  
erten Servicewerkstätte durchführen, um die Sicherheit  
des Geräts zu gewährleisten.  
– Tauchen Sie Kabel, Motorgehäuse und Stecker nicht in  
Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies Brände, elek-  
trische Schläge oder Verletzungen verursachen könnte.  
– Vorsicht: Um die Gefahr eines Wiedereinschaltens der  
Sicherheitsabschaltung zu vermeiden, darf das Gerät  
nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispiels-  
weise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem  
Stromkreis verbunden sein, der regelmässig durch das  
Stromversorgungsunternehmen ein– und ausgeschaltet  
wird.  
– Während der Reinigung des Gerätes darf dieses nicht an  
den Strom angeschlossen sein.  
– Berühren Sie keine rotierenden Teile.  
– Halten Sie Bekleidungsstücke, Schmuck, Finger, Haare  
und Utensilien von rotierenden Teilen fern, um schwere  
Verletzungen an Personen und Schäden am Gerät zu ver-  
meiden.  
– Benutzen Sie beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere  
jedoch von heissen Flüssigkeiten, ein hohes Gefäss oder  
reduzieren Sie die Menge, um Spritzer zu vermeiden.  
– Vergewissern Sie sich, dass sich der Geschwindigkeitsregler  
in der 0–Position befindet und das Gerät ausgesteckt ist,  
bevor Sie es reinigen oder ausser Betrieb nehmen.  
– Lassen Sie das Gerät nie ohne Beaufsichtigung laufen.  
9
 
INSTALLATION  
– Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile, ebene Fläche.  
Diese darf weder heiss sein noch sich in der Nähe einer  
Hitzequelle befinden. Die Oberfläche muss trocken sein.  
Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel ausserhalb der  
Reichweite von Kindern auf.  
– Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Geräts  
angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrer  
Region übereinstimmt. Schliessen Sie das Gerät nur  
an eine ordnungsgemäss geerdete Steckdose mit einer  
Ausgangsleistung von mindestens 6A an. (Verwenden  
Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD), fragen Sie  
einen Elektriker um Rat.) Während der Verwendung des  
Geräts muss die Steckdose im Notfall gut zugänglich sein.  
Für Unfälle, die durch eine mangelhafte oder fehlende  
Erdung des Geräts verursacht werden, übernimmt der  
Hersteller keine Haftung.  
– Ist die Steckdose für den Stecker Ihres Geräts nicht gee-  
ignet, lassen Sie sie durch einen geprüften Elektriker aus-  
tauschen.  
BEWAHREN SIE DIESE  
GEBRAUCHSANWEISUNG AUF  
TEILELISTE DES HAND MIXERS  
1
2
3
Geschwindigkeitsregler  
Entriegelungstaste für Aufsätze  
Aufsatz Rührquirl (2 Stück)  
4a Aufsatz Knethaken links (1 Stück)  
4b Aufsatz Knethaken rechts (1 Stück)  
5
6
7
8
9
Aufsatz Schwingbesen (1 Stück)  
Kabelfach  
Kurbel  
Steckvorrichtung für Aufsätze  
Abstellfläche  
10 Motorgehäuse  
11 Griff  
BESONDERE HINWEISE  
NETZKABEL  
– Nach Einhaltung entsprechender Vorsichtsmassnahmen  
kann ein Verlängerungskabel verwendet werden.  
– Bei Verwendung eines Verlängerungskabels müssen  
dieangegebenelektrischenNennwertedesVerlängerungs–  
kabels mindestens denen des Geräts entsprechen. Ist das  
Gerät geerdet, muss das Verlängerungskabel ein dreiad-  
riges, geerdetes Kabel sein. Das längere Kabel ist so zu  
10  
 
verlegen, dass es nicht über die Tischkante oder den Rand  
der Arbeitsplatte hängt, Kinder nicht daran ziehen können  
und man nicht darüber stolpern kann.  
VOR GEBRAUCH DES HAND MIXERS  
Reinigen Sie den Handmixer vor dem ersten Gebrauch.  
Siehe Kapitel WARTUNG UND PFLEGE.  
AUFSÄTZE  
Ihr Handmixer ist mit drei verschiedenen Aufsätzen aus-  
gestattet.  
– RÜHRQUIRL (3)  
– Der Rührquirl verfeinert die Masse und verhindert, dass  
sich darin Klumpen bilden. Er eignet sich etwa für die  
Zubereitung von Pudding oder Mayonnaise.  
– KNETHAKEN (4a,4b)  
– Die Knethaken eignen sich besonders für verschiedene  
Teigsorten, wie zum Beispiel Brotteig oder Hefeteig.  
– SCHWINGBESEN (5)  
– Der Schwingbesen eignet sich für luftige Massen wie etwa  
zum Aufschlagen von Eiweiss, Sahne, Meringues und  
Mousse.  
GESCHWINDIKEITSEINSTELLUNGEN  
Bitte stellen Sie die Mixgeschwindigkeit nach folgender  
Anleitung ein:  
TIPP: Die Konsistenz der Masse kann sich ändern, sobald  
man Zutaten hinzufügt. Dementsprechend empfiehlt sich  
möglicherweise eine höhere oder niedrigere Stufe.  
STUFE 0  
In dieser Position ist das Gerät ausgeschaltet. Für die  
Reinigung oder Aufbewahrung immer in die 0–Position  
stellen und den Netzstecker ziehen.  
STUFE 1  
Zum Kneten und Mixen von Teig.  
STUFE 2  
Für Saucen und Pudding.  
STUFE 3  
Für die Zubereitung diverser Backmischungen.  
STUFE 4  
Zum Schlagen von Butter und Zucker, Biskuitteig,  
Kuchenmischungen und Zuckerguss.  
STUFE 5  
Zum Schlagen leichter und luftiger Massen wie etwa von  
Kartoffelbrei und Eiern.  
11  
 
SO VERWENDEN SIE IHREN HANDMIXER  
AUFSÄTZE MONTIEREN  
– Bevor Sie die Aufsätze montieren, vergewissern Sie sich  
bitte, ob sich der Geschwindigkeitsregler (1) in der 0–  
Position befindet und der Netzstecker ausgesteckt ist.  
– Drücken Sie die gewünschten Aufsätze mit einer kleinen  
Drehbewegung in die Steckvorrichtung (8), bis diese ein-  
rasten.  
– Achten Sie bei den Knethaken (4a, 4b) darauf, den rich-  
tigen Knethaken in die richtige Öffnung der Vorrichtung  
(8) zu stecken. Der Knethaken links (4a) passt nur in die  
linke Öffnung der Steckvorrichtung (8) mit der sichtbaren  
Stufe in der Öffnung. Der Knethaken rechts (4b) passt nur  
in die rechte Öffnung der Steckvorrichtung (8) ohne Stufe  
in der Öffnung.  
– Die beiden Rührquirle (3) und der Schwingbesen (5)  
passen in beide Öffnungen der Steckvorrichtung (8).  
KABELABWICKLUNG  
– Halten Sie den Mixer mit einer Hand am Griff (11) fest  
und ziehen Sie mit der anderen Hand das Kabel an dem  
Gerätestecker aus dem Kabelfach (6). Gehen Sie vorsichtig  
vor, damit das Kabel nicht beschädigt wird.  
STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN  
– Die Aufsätze müssen immer zuerst mit dem Handmixer  
verbunden sein, bevor Sie ihn an der Stromversorgung  
anschliessen.  
– Bevor Sie den Handmixer an der Stromversorgung  
anschliessen, vergewissern Sie sich bitte, ob sich der  
Geschwindigkeitsregler (1) sicher in 0–Position befindet.  
MIXVORGANG  
WICHTIG: Nach 4 Minuten im Dauerbetrieb muss der Mixer  
ausgeschaltet werden und eine Pause von 2 Minuten eingelegt  
werden, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden.  
– Füllen Sie die Zutaten in eine Schüssel. Achten Sie bei  
Schüsseln aus Glas oder Porzellan darauf, dass die Aufsätze  
nicht den Rand und Boden der Schüssel berühren.  
– Tauchen Sie die Mixeraufsätze in die Masse ein und  
wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (1).  
Siehe Kapitel GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNGEN.  
– Um Spritzer zu vermeiden, belassen Sie die Aufsätze  
während des Mixvorganges stets in der Masse.  
– Stellen Sie nach Beendigung des Mixvorgangs den  
Geschwindigkeitsregler (1) in 0– Position und ziehen Sie  
den Netzstecker.  
– Stellen Sie den Mixer, wenn er nicht mehr gebraucht  
wird, auf die Abstellfläche (9) mit ihren vier rutschfesten  
Silikonfüssen.  
12  
 
AUFSÄTZE ABNEHMEN  
– Nehmen Sie die Mixeraufsätze erst dann ab, wenn sich  
der Geschwindigkeitsregler (1) in der 0–Position befindet  
und nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.  
– Drücken Sie die Entriegelungstaste (2) zum Entfernen der  
Aufsätze. Achten Sie darauf, die Aufsätze am Schaft zu  
halten.  
– Hinweis: Ihrer Sicherheit zuliebe lassen sich die Aufsätze  
nur entriegeln, wenn sich der Geschwindigkeitsregler (1)  
in 0–Position befindet.  
KABELAUFWICKLUNG  
– Nach jedem Gebrauch sollte das Kabel wieder in das  
Kabelfach (6) aufgewickelt werden.  
– Klappen Sie die Kurbel (7) aus.  
– Halten Sie den Mixer mit der einen Hand am Griff (11) fest  
und drehen Sie mit der anderen Hand an der Kurbel (7),  
bis das Kabel komplett im Kabelfach (6) verstaut ist.  
WARTUNG UND PFLEGE  
– Ziehen Sie vor der Reinigung des Handmixers den Netz–  
stecker.  
– Es dürfen keine Scheuermittel verwendet werden.  
REINIGUNG DER AUFSÄTZE  
– Überschüssige Masse an den Aufsätzen kann mit einem  
Gummi– oder Kunststoff– Schaber entfernt werden.  
– Die Aufsätze können von Hand oder in der Geschirr–spül-  
maschine gereinigt werden.  
– Jede andere Reparatur muss durch einen autorisierten  
Servicevertreter durchgeführt werden.  
REINIGUNG DES GEHÄUSES  
– Das gesamte Gehäuse des Mixers darf nur mit einem  
feuchten Tuch gereinigt werden.  
– Tauchen Sie das Motorgehäuse, den Netzstecker und das  
Kabel nie in Wasser: Denken Sie daran, dass es sich um ein  
Elektrogerät handelt.  
AUFBEWAHRUNG  
– Das Kabel sollte immer im Kabelfach (6) aufbewahrt  
werden.  
– Entfernen Sie stets die Aufsätze, wenn Sie den Handmixer  
nicht benutzen.  
– Sie können den Mixer bei Nichtgebrauch auf die  
Abstellfläche (9) stellen.  
– Hinweis: Trennen Sie den Handmixer immer vom  
Stromnetz, wenn Sie ihn nicht verwenden.  
13  
 
TECHNISCHE DATEN  
Nennspannung EURO  
Nennspannung USA  
Nennleistung EURO  
Nennleistung USA  
Kabellänge  
220–240V~ 50/60Hz  
120V~ 60Hz  
200Watt  
170Watt  
ca. 120 cm/48 inch  
GS, CE, ETL, CETL  
Prüfzeichen  
SERVICE & GARANTIEBEDINGUNGEN  
Alle BODUM® Produkte werden aus hochwertigen, langlebi-  
gen Materialien gefertigt. Müssen einzelne Teile trotzdem  
irgendwann ersetzt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren  
BODUM® Händler, ein BODUM® Geschäft, die BODUM®  
Generalvertretung in Ihrem Land oder besuchen Sie:  
Garantie. BODUM® bietet für den «BISTRO» Handmixer ab  
dem Kaufdatum eine 2–jährige Garantie bei Materialfehlern  
oder Funktionsstörungen, die auf Konstruktions– oder  
Herstellungsmängel zurückzuführen sind. Bei Erfüllung säm-  
tlicher Garantievoraussetzungen wird die Reparatur kosten-  
los durchgeführt. Rückvergütungen sind nicht möglich.  
Garantiebedingungen. Der Garantieschein muss beim  
Verkauf des Gerätes vom Verkäufer vollständig ausgefüllt  
werden.  
BODUM® gibt keine Garantie für Schäden, die auf eine  
zweckwidrige Verwendung, unsachgemässe Bedienung,  
auf normalen Verschleiss, mangelhafte oder unrichtige  
Pflege oder Wartungsarbeiten, falschen Betrieb, oder auf  
das Hantieren unbefugter Personen mit dem Gerät zurück-  
zuführen sind.  
14  
 
Umweltfreundliche Entsorgung  
Alte Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem  
Restmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt erfasst  
werden. Die Abgabe bei kommunalen Sammelstellen durch  
Privatpersonen ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten  
sind verpflichtet, die Geräte zu den Sammelstellen zu brin-  
gen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben.  
Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand tragen Sie dazu  
bei, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe  
gezielt behandelt werden können.  
Geprüfte Sicherheit  
Das ausgediente Gerät zu einer autorisierten  
Entsorgungsstelle bringen. (WEEE Direktive)  
V = Volt  
W = Watt  
Hz = Hertz  
= Wechselstrom  
˜
15  
 
®
Bienvenue chez BODUM  
Félicitations ! Vous avez fait un excellent choix en  
®
achetant le batteur électrique BISTRO de BODUM .  
Lisez attentivement les instructions suivantes avant  
d’utiliser votre batteur.  
CONSIGNES DE SECURITE  
IMPORTANTES  
– Comme pour tous les appareils électriques, il convient  
de suivre les mesures de sécurité de base ainsi que les  
consignes suivantes.  
– Lisez très attentivement toutes ces instructions avant  
d’utiliser l’appareil pour la première fois. Le non–respect  
des instructions et des consignes de sécurité peut vous  
exposer à des dangers.  
– Après avoir déballé l’appareil, vérifiez qu’il n’est pas  
endommagé. En cas de doute, ne l’utilisez pas et prenez  
contact avec votre revendeur.  
– Conservez les emballages (carton, sacs plastiques, etc.)  
hors de portée des enfants qui risqueraient de se blesser  
ou de s’étouffer.  
– Ce batteur est exclusivement destiné à un usage ménager.  
Ne l’utilisez en aucun cas à l’extérieur.  
– Ne le placez jamais sur ou à proximité d’une cuisinière  
électrique ou à gaz ni dans un four chaud.  
– Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dom-  
mage ou de blessure faisant suite à une utilisation inap-  
propriée ou abusive de l’appareil. N’utilisez en aucun cas  
l’appareil à d’autres fins que celles prévues.  
– Ne laissez pas des enfants jouer avec l’appareil.  
– Une surveillance étroite est nécessaire en cas d’utilisation  
par des enfants ou par des personnes non familiarisées  
avec l’appareil.  
– Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par de jeunes  
enfants ou des personnes handicapées sauf sous la super-  
vision d’une personne responsable qui puisse veiller au  
respect des consignes de sécurité.  
– Ne touchez jamais l’appareil lorsque vous avez les mains  
humides ou mouillées. Ne touchez en aucun cas le cordon  
d’alimentation ou la fiche quand vous avez les mains  
mouillées.  
– N’utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabri-  
cant de l’appareil. Il peut en résulter un incendie, des  
décharges électriques ou des blessures.  
16  
 
– Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne jamais  
plonger l’unité moteur dans l’eau. N’oubliez jamais que  
votre batteur est un appareil électrique.  
– Ne nettoyez l’appareil qu’au moyen d’un chiffon humide.  
– Pour débrancher l’appareil, tournez l’interrupteur vitesse  
sur «0» puis débranchez la fiche de la prise murale.  
– Débranchez toujours l’appareil en tirant sur la fiche et  
non sur le cordon.  
– Ne laissez pas le cordon pendre d’une table ou d’un plan  
de travail ni entrer en contact avec des surfaces chaudes,  
y compris la cuisinière.  
– Retirez la fiche de la prise si vous n’employez pas le bat-  
teur, avant d’attacher ou d’enlever des accessoires ou si  
vous le nettoyez.  
– N’utilisez en aucun cas le batteur si le corps de l’appa-  
reil, le cordon ou la fiche sont endommagés. Dans ce  
cas, veuillez le porter au centre de service après–vente  
dûment habilité le plus proche pour être examiné, réparé  
ou vérifié.  
– N’essayez jamais de remplacer le cordon, un instrument  
spécifique est requis. Afin d’éviter tout danger, les répa-  
rations ou remplacements effectués sur l’appareil ne  
peuvent être réalisés que par un centre de service après–  
vente dûment habilité par le fabricant.  
– Pour se protéger contre le feu, la décharge électrique et  
les dommages aux personnes, ne pas immerger le cordon,  
l’unité moteur ou la prise électrique dans l’eau ou tout  
autre liquide.  
– Mise en garde : pour éviter tout risque de désactivation  
du système d’arrêt d’urgence, ne pas utiliser l’appareil à  
l’aide d’un interrupteur externe comme un minuteur, ni  
de le brancher à un circuit électrique régulièrement inter-  
rompu par le fournisseur d’énergie électrique.  
– Retirez la fiche de la prise pendant toute l’opération de  
nettoyage de l’appareil.  
– Ne pas toucher toute pièce ou accessoire en rotation.  
– Evitez de toucher toute pièce en mouvement. Tenir tout  
vêtement, bijou, cheveux, doigts et ustensiles hors de  
portée des composants et accessoires en mouvement afin  
d’éviter tout risque de blessure ou d’endommager l’appa-  
reil.  
– Afin d’éviter toute projection, utilisez un récipient suffi-  
samment profond ou réduire la quantité des ingrédients  
à battre, particulièrement si ceux–ci sont chauds.  
– Vérifiez que l’appareil se trouve en position « 0 » et qu’il a  
été débranché de la prise électrique avant de le nettoyer  
ou de le déplacer.  
– Ne pas laisser l’appareil en marche sans surveillance.  
Enlevez les batteurs avant nettoyage.  
17  
 
CONSERVEZ LES PRESENTES  
INSTRUCTIONS  
INSTALLATION  
– Placez l’appareil sur une surface stable et plane, en aucun  
cas sur une surface chaude et à l’écart de toute source de  
chaleur. La surface doit être sèche. Veillez à ce que l’appa-  
reil et le cordon soient hors de portée des enfants.  
– Assurez–vous que la tension indiquée sur la plaque  
signalétique de l’appareil soit la même que la tension de  
secteur. Branchez l’appareil dans une prise correctement  
mise à la terre, avec une puissance de sortie minimale de  
6A. (Utilisez un dispositif de courant résiduel –(DCR) ou  
demandez conseil à un électricien). Pendant l’utilisation  
de l’appareil, assurez–vous de toujours avoir accès à la  
prise au cas où un problème surviendrait. Le fabricant  
décline toute responsabilité en cas d’accident dû à une  
mauvaise mise à la terre ou une absence de mise à la terre  
de l’appareil.  
– Si la prise ne convient pas à la fiche de votre appareil,  
faites–la changer par un électricien agréé.  
DESCRIPTION DU BATTEUR  
1
2
3
Témoin vitesse  
Bouton de libération des accessoires  
Agitateur (x2)  
4a Crochet pétrisseur gauche (1x)  
4b Crochet pétrisseur droit (1x)  
5
6
7
8
9
Fouet (1x)  
Compartiment de rangement du cordon  
Manivelle  
Assemblage des arbres  
Socle du batteur  
10 Unité moteur  
11 Poignée  
INDICATIONS PARTICULIERES  
CORDON DE MISE SOUS TENSION  
– Des rallonges peuvent être utilisées si l’utilisation se fait  
avec soin.  
– Si une rallonge est utilisée, son voltage doit être au moins  
aussi grand que le voltage de l’appareil. Si l’appareil est  
relié à la terre, la rallonge doit posséder un fil de terre de  
type 3. La rallonge doit être posée de telle sorte qu’elle  
ne pend pas le long du bord de la table ou du plan de  
travail, que les enfants ne puissent pas tirer dessus et que  
personne ne puisse s’y prendre les pieds.  
AVANT TOUTE UTILISATION DU BATTEUR  
Avant d’utiliser le batteur pour la première fois, nettoyezle.  
Cf le chapitre ENTRETIEN et NETTOYAGE  
18  
 
ACCESSOIRES  
Votre batteur est livré avec trois accessoires.  
– AGITATEURS (3)  
– Les agitateurs permettent d’obtenir un mélange homo-  
gène et évitent la formation de grumeaux. Ils sont éga-  
lement préconisés dans la préparation de blanc–mangers,  
flans, etc. ainsi que de mayonnaise.  
– Cet accessoire peut utiliser une puissance ou courant  
significativement moins élevé.  
– CROCHETS PETRISSEURS (4a, 4b)  
– Les crochets pétrisseurs sont particulièrement adaptés aux  
différents types de pétrissage de pâtes, comme la pâte à  
pain ou pâte levée.  
– La puissance maximale est requise pour cet accessoire.  
– FOUET (5)  
– Le fouet permet d’incorporer de l’air dans la préparation,  
il est indiqué notamment pour battre des œufs en neige,  
les crèmes, meringues et mousses.  
– Cet accessoire peut utiliser une puissance ou courant  
significativement moins élevé.  
Pour les Etats Unis uniquement : Cet appareil possède  
d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l’autre).  
Afin d’éviter tout risque d’électrocution, cette fiche ne  
peut s’emboîter dans une prise polarisée que dans un sens  
bien précis. Si la fiche ne s’emboîte pas entièrement dans la  
prise, essayez dans l’autre sens. Si vous n’y arrivez toujours  
pas, demandez conseil à un électricien dûment qualifié.  
N’essayez en aucune façon de modifier la fiche vous–même.  
REGLAGES DE LA VITESSE  
Le guide suivant vous aidera à sélectionner la vitesse appropriée.  
REMARQUE : La consistance du mélange peut changer en  
fonction des ingrédients ajoutés ; il peut être nécessaire  
d’augmenter ou de réduire la vitesse en fonction.  
POSITION 0  
L’appareil est éteint. Utilisez ce réglage et retirez la fiche de  
la prise électrique si vous nettoyez l’appareil ou le déplacez.  
POSITION 1  
Pour mélanger et pétrir la pâte.  
POSITION 2  
Pour vos sauces et blanc–mangers, flans, etc.  
POSITION 3  
Pour une large variété de mélanges à cuire.  
POSITION 4  
Pour battre le beurre et le sucre, pâtes à biscuit, gâteaux et  
mélanges glacés.  
POSITION 5  
Pour incorporer de l’air dans le mélange afin d’obtenir une  
texture légère et duveteuse comme des pommes de terre ou  
des œufs brouillés.  
19  
 
COMMENT UTILISER VOTRE BATTEUR  
INSERER LES ACCESSOIRES  
– Avant d’insérer les accessoires, vérifiez que le témoin  
vitesse (1) soit en position «0» et que l’appareil soit  
débranché de la prise électrique.  
– Insérez les accessoires sélectionnés dans l’arbre d’assem-  
blage (8) en procédant à une légère rotation jusqu’à leur  
engagement.  
– En cas d’utilisation des crochets pétrisseurs (4a, 4b),  
vérifiez leur position correcte dans l’arbre d’assemblage  
(8) : le crochet pétrisseur gauche (4a) ne peut rentrer que  
dans l’ouverture située à gauche (qui dispose d’un pas  
visible à l’intérieur). le crochet pétrisseur droit (4a) ne  
peut rentrer que dans l’ouverture située à droite (qui ne  
dispose pas d’un pas visible à l’intérieur).  
– Les deux agitateurs (3) et le fouet (5) peuvent être insérés  
indépendamment dans l’arbre d’assemblage (8).  
RANGEMENT DU CORDON  
– Tenir le batteur d’une main par sa poignée (11), utilisez  
l’autre main pour retirer le cordon et la prise électrique  
du compartiment de rangement du cordon (6). Procédez  
avec précaution afin de ne pas endommager le cordon.  
BRANCHEMENT A LA PRISE ELECTRIQUE  
– Toujours veiller à ce que les accessoires soient fixés au  
batteur avant de procéder au branchement à la prise  
électrique.  
– Avant de brancher le batteur à la prise électrique, vérifiez  
que le témoin de vitesse (1) soit en position «0».  
UTILISATION DU BATTEUR  
IMPORTANT : afin d’éviter toute surchauffe du moteur,  
éteindre le batteur après quatre minutes d’utilisation  
ininterrompue et attendre deux minutes avant de le  
remettre en marche.  
– Placez les ingrédients dans un bol. Assurez–vous que les  
accessoires ne viennent en contact avec le fond ou les  
parois du bol si celui–ci est en verre ou en porcelaine.  
– Immergez les accessoires dans la préparation et sélection-  
nez la vitesse appropriée (1). Cf le chapitre REGLAGES DE  
LA VITESSE.  
– Afin d’éviter les éclaboussures, conservez les accessoires  
immergés dans la préparation durant l’opération de mixage.  
– Lorsque vous avez terminé de mélanger, réglez la vitesse  
(1) sur «0» et débranchez le batteur de la prise électrique.  
– Lorsque vous avez terminé d’utiliser votre batteur,  
placez–le sur son socle (9) et ses quatre pieds en silicone  
anti–dérapants.  
20  
 
ENLEVER LES ACCESSOIRES  
– Avant d’enlever les accessoires, réglez la vitesse (1) sur la  
position «0» et débranchez le batteur de la prise électrique.  
– Actionnez le bouton de libération des accessoires (2) afin  
de libérer les accessoires. Tenez les accessoires au niveau  
de l’arbre lorsque vous procédez ainsi.  
– Remarque : afin d’assurer votre protection, les accessoires  
ne peuvent être enlevés que si la vitesse (1) a été préala-  
blement réglée sur la position «0».  
ENTREPROSAGE DU CORDON  
– Vous pouvez ranger le cordon dans le compartiment  
(6) prévu à cet effet dans le socle lorsque vous avez fini  
d’utiliser le batteur.  
– Libérez la manivelle (7)  
– Tout en tenant le batteur d’une main par sa poignée (11),  
utilisez l’autre main pour tourner la manivelle (7) jusqu’à  
ce que le cordon soit rangé dans son compartiment (6).  
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
– Débranchez toujours la prise avant le nettoyage.  
– N’utilisez jamais d’agents abrasifs.  
NETTOYAGE DES ACCESSOIRES  
– Enlevez les résidus sur les accessoires en utilisant une  
spatule en caoutchouc ou en plastique.  
– Les accessoires peuvent être lavés à la main ; ils sont  
également compatibles au lave–vaisselle.  
– Toute autre intervention doit être réalisée par un repré-  
sentant du service après–vente dûment autorisé.  
NETTOYAGE DU CORPS DE L’APPAREIL  
– Ne nettoyez les parties extérieures de l’appareil qu’en  
utilisant un chiffon humide.  
– Ne plongez jamais l’unité moteur, la prise électrique ni le  
cordon dans l’eau : rappelez–vous que c’est un appareil  
électrique.  
ENTREPOSAGE DU BATTEUR  
– Le cordon doit toujours être rangé dans son compartiment  
(6).  
– Veuillez toujours ranger le batteur après avoir enlevé ses  
accessoires.  
– Placez le batteur sur son socle (9) si vous ne l’utilisez plus.  
– Remarque : Veillez à couper l’alimentation électrique si  
vous n’utilisez pas le batteur.  
21  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Voltage nominal EUROPE  
220–240 V~ 50/60Hz  
Voltage nominal USA  
120V~ 60Hz  
Puissance nominale EUROPE 200 Watt  
Puissance nominale USA  
Longueur du cordon  
Certifications  
170 Watt  
environ 120 cm / 48 inch  
GS, CE, ETL, CETL  
SERVICE APRES–VENTE & GARANTIE  
Tous les produits BODUM® sont fabriqués avec des maté-  
riaux de qualité très solides. S’il fallait cependant rempla-  
cer certaines pièces, vous trouverez tous les renseigne-  
ments nécessaires auprès de votre revendeur BODUM®,  
®
®
d’un BODUM SHOP, de la représentation BODUM dans  
votre pays ou encore sur notre site web, à l’adresse  
Garantie. BODUM® garantit le batteur BISTRO pendant  
deux ans à partir de la date d’achat contre les défauts de  
matériel ou les défaillances pouvant être dus à des défauts  
de fabrication ou de conception. La réparation est gratuite  
à condition que toutes les conditions de garantie soient  
remplies. Il ne sera effectué aucun remboursement.  
Conditions de garantie. Le certificat de garantie doit être  
dûment complété par le vendeur au moment de l’achat.  
BODUM® décline toute responsabilité en cas de dommages  
résultant d’une utilisation autre que celles prévues, d’une  
manipulation inadéquate ou d’une intervention ou répara-  
tion réalisée par une personne non autorisée.  
22  
 
®
Velkommen til BODUM  
Tillykke! Du er nu den stolte ejer af en BISTRO elektrisk  
®
håndmixer fra BODUM . Læs disse instrukser omhygge-  
ligt, før du bruger håndmixeren.  
VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER  
– Når du bruger elektrisk apparater, skal grundlæggende  
sikkerhedsregler altid følges, herunder følgende.  
– Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du bruger appa-  
ratet for første gang. Manglende overholdelse af instruk-  
tionerne og sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre  
en fare.  
– Efter udpakning, skal du kontrollere apparatet for skader.  
Du må ikke bruge det, hvis du ikke er sikker, kontakt i  
stedet din forhandler.  
– Hold emballagematerialet (pap, plastposer, etc.) utilgæn-  
geligt for børn (risiko for kvælning eller skade).  
– Denne hånd mixer er kun beregnet til husholdningsbrug.  
Må ikke anvendes udendørs.  
– Placér ikke apparatet på eller ved siden af varm gas, elek-  
triske brændere eller i en opvarmet ovn.  
– Producenten påtager sig intet ansvar for skade som følge  
af uhensigtsmæssig eller forkert brug. Brug kun appara-  
tet til det formål, som det blev designet til.  
– Lad ikke børn lege med apparatet.  
– Omhyggeligt tilsyn er nødvendigt, hvis apparatet bruges  
af børn eller personer, der ikke er bekendte med det.  
– Dette apparat er ikke egnet til brug af små børn eller  
svagelige personer, medmindre de nøje overvåges af en  
ansvarlig person, der kan sikre en sikker anvendelse.  
– Rør ikke ved apparatet med fugtige eller våde hænder.  
Rør ikke ved ledningen eller stikket med våde hænder.  
– Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af apparatets  
producent. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller  
skade.  
– For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød, må du  
aldrig nedsænke motorenheden i vand. Husk, at din  
håndmixer er et elektrisk apparat.  
– Brug kun en fugtig klud til at rengøre apparatet.  
– Sæt hastighedskontrollen til «0» og tag ledningen ud af  
stikket for at isolere apparatet.  
– Når du tager ledningen ud af stikkontakten, skal du holde  
fast i stikket, ikke i ledningen.  
– Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller  
disken, eller komme i berøring med varme overflader,  
herunder komfuret.  
– Tag håndmixeren ud fra stikket, når den ikke bruges, før  
du påsætter eller fjerner tilbehør eller når du rengører  
den.  
24  
 
– Brug ikke apparatet, hvis det har en beskadiget ledning  
eller stik, eller hvis apparatet ikke fungerer eller er blevet  
beskadiget på nogen måde. Tag i stedet apparatet til det  
nærmeste autoriserede servicecenter for undersøgelse,  
reparation eller justering.  
– Forsøg aldrig at udskifte ledningen, da specialværktøj  
påkræves. Reparation eller udskiftning af ledningen bør  
overlades til et servicecenter, der er autoriseret af produ-  
centen, for at sikre apparatets sikkerhed.  
– Nedsænk aldrig ledningen, motordelen eller stikket i  
vand eller anden væske, da dette kan forårsage brand,  
elektrisk stød eller skade.  
– Forsigtig: For at undgå risikoen for at tilsidesætte sluk-  
ningssystemet, må apparatet ikke betjenes ved hjælp af  
en ekstern omskifter såsom en tidskontrol, det bør heller  
ikke være tilsluttet et elektrisk kredsløb, der regelmæssigt  
tændes og slukkes af elforsyningsselskabet.  
– Apparatet må ikke være tilsluttet til en stikkontakt, mens  
det rengøres.  
– Rør ikke nogen roterende dele eller tilbehør.  
– Undgå kontakt med bevægelige dele. Hold tøj, smykker,  
hår, fingre og redskaber væk fra roterende komponenter  
eller tilbehør for at undgå alvorlige personskader og ska-  
der på apparatet.  
– For at undgå stænk, skal du bruge en høj beholder eller  
reducere mængden, når du blander væsker, især hvis de  
er varme.  
– Kontrollér, at hastighedskontrollen er indstillet til «0» og  
at apparatet er isoleret fra stikkontakten, før du rengører  
det eller lægger det væk.  
– Lad ikke apparatet arbejde uden opsyn. Fjern piskeris før  
rengøring.  
GEM DENNE VEJLEDNING  
INSTALLATION  
– Anbring altid apparatet på en stabilt, vandret overflade.  
Denne overflade bør hverken være varm eller i nærheden  
af en varmekilde. Overfladen skal være tør. Hold appara-  
tet og ledningen utilgængeligt for børn.  
– Kontrollér, at spændingen angivet på apparatets mær-  
keplade svarer til den lokale netspænding. Tilslut kun  
apparatet til en korrekt jordet stikkontakt med en  
udgangseffekt på mindst 6A. (Brug en fejlstrømsafbryder  
(RCD) – kontakt venligst en kvalificeret elektriker om råd).  
Stikkontakten skal være lettilgængelig, mens apparatet  
er i brug, i tilfælde af en nødsituation. Producenten påta-  
ger sig intet ansvar for ulykker forårsaget af dårlig eller  
ikke–eksisterende jording af apparatet.  
– Hvis stikket, der leveres med apparatet, ikke passer til stik-  
kontakten, skal det ændres af en kvalificeret elektriker.  
25  
 
HÅNDMIXERENS DELE  
1
2
3
Hastighedskontrol  
Udløserknap til tilbehør  
Små piskeris (x2)  
4a Venstre dejkrog (x1)  
4b Højre dejkrog (x1)  
5
6
7
8
9
Piskeris (x1)  
Ledningsrum  
Håndsving  
Åbninger til montering af tilbehør  
Mixerens bundplade  
10 Motorenhed  
11 Håndtag  
SPECIEL ANVISNING  
LEDNING  
– En forlængerledning kan anvendes, hvis den behandles  
med omhu.  
– Hvis en forlængerledning anvendes, skal den elektriske  
spænding mindst svare til apparatets. Hvis apparatet er  
jordforbundet, skal forlængerledningen være en tre–ker-  
net jordet ledning. Forlængerledningen må ikke hænge  
ud over bordkanten eller disken, børn må ikke være i  
stand til at trække i den, og den må ikke udgøre en fare  
for at snuble.  
FØR BRUG AF HÅNDMIXEREN  
Rengør håndmixeren, før du bruger den for første gang.  
Se afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE  
TILBEHØR  
Din håndmixer leveres med tre tilbehør.  
– SMÅ PISKERIS (3)  
– De små piskeris glatter blandingen og forhindrer den i at  
klumpe. De er også egnede til at forberede buddinger,  
flan, mayonnaise osv.  
– Dette tilbehør kan bruge betydeligt mindre strøm.  
– DEJKROGE (4a, 4b)  
– Dejkrogene er særligt velegnede til at blande forskellige  
typer dej, såsom brøddej og gær.  
– Det maksimale strømforbrug er baseret på dette tilbehør.  
– PISKERIS (5)  
– Piskeriset egner sig til at indarbejde luft ind i en blanding,  
som ved piskning af æggehvider, fløde, marengs og fro-  
mager.  
– Dette tilbehør kan bruge betydeligt mindre strøm.  
Kun for kunder i USA: Dette apparat har et polariseret stik  
(et ben er bredere end det andet).  
26  
 
For at mindske risikoen for elektrisk stød, vil dette stik kun  
passe ind i en polariseret stikkontakt på én måde. Hvis stik-  
ket ikke passer helt ind i kontakten, så vend stikket om.  
Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret  
elektriker. Du må ikke ændre stikket på nogen måde.  
HASTIGHEDSINDSTILLINGER  
Følgende vejledning hjælper dig vælge den relevante blan-  
dingshastighed.  
BEMÆRK: blandingens konsistens kan ændres, efterhånden  
som ingredienser tilsættes, og det kan være nødvendigt at  
øge eller mindske hastigheden i overensstemmelse hermed.  
TRIN 0  
Apparatet er slukket. Brug denne indstilling, og fjern appa-  
ratet fra stikket, når du rengører det eller sætter det væk.  
TRIN 1  
Til blanding og æltning af dej.  
TRIN 2  
Til saucer, buddinger og flan osv.  
TRIN 3  
Til en række bageblandinger.  
TRIN 4  
Til at piske smør og sukker, kiksedej, kagemix og glasur-  
blandinger.  
TRIN 5  
Til at indarbejde luft i blandingen, for at gøre den let og  
luftig, såsom kartoffelmos eller æg.  
HVORDAN BRUGER DU HÅNDMIXEREN  
MONTERING AF TILBEHØR  
– Før du monterer tilbehør, skal du kontrollere, at hastig-  
hedskontrollen (1) er indstillet til position «0», og at  
apparatet er fjernet fra stikket.  
– Sæt det udvalgte tilbehør ind i åbningen (8), mens du  
drejer det en anelse, indtil det går i hak.  
– Når du monterer dejkroge (4a, 4b), skal du kontrollere, at  
de er korrekt placeret i åbningerne (8): den venstre dej-  
krog (4a) vil kun passe ind i den venstre åbning (der har  
et synligt trin i det). Den højre dejkrog (4b) vil kun passe  
ind i den højre åbning (der ikke har noget trin i det).  
– De to små piskeris (3) og piskerisene (5) passer til begge  
åbninger (8).  
SLIP LEDNINGEN  
– Mens du holder mikseren med håndtaget (11), skal du  
bruge den anden hånd til at trække ledningen og stikket  
ud fra ledningsrummet (6). Pas på ikke at beskadige led-  
ningen mens du gør dette.  
TILSLUTNING TIL ELFORSYNING  
– Tilbehør skal altid være monteret på håndmixeren, før  
den tilsluttes til elnettet.  
27  
 
– Før du tilslutter håndmixeren til elnettet, skal du kontrol-  
lere, at hastighedskontrollen (1) er indstillet til position  
«0».  
BRUG AF MIXEREN  
VIGTIGT: for at undgå overophedning af motoren, skal du  
slukke mixeren efter fire minutters kontinuerlig brug og  
vente to minutter, før du fortsætter.  
– Placér ingredienserne i en skål. Sørg for, at tilbehør ikke  
rører bunden eller siderne af glas– eller porcelænsskåle.  
– Nedsænk tilbehørene  
i
blandingen, og vælg  
den rigtige hastighedsindstilling (1). Se afsnittet  
HASTIGHEDSINDSTILLINGER.  
– For at undgå stænk, bør du holde tilbehørene nedsænket  
i blandingen, mens du blander.  
– Når du er færdig med at blande, skal du indstille hastig-  
hedskontrollen (1) til position «0», og fjerne mixeren fra  
stikket.  
– Når du er færdig med at bruge mixeren, bør du placere  
den på bundpladen (9) med de fire skridsikre silikonefød-  
der.  
FJERNELSE AF TILBEHØR  
– Før du fjerner tilbehørene, skal du indstille hastigheds-  
kontrollen (1) til position «0», og fjerne mixeren fra stik-  
ket.  
– Tryk på udløserknappen til tilbehør (2) til at frigive tilbe-  
hørene. Hold fast midt på tilbehørene samtidigt.  
– Bemærk: for at beskytte din sikkerhed, kan tilbehørene  
kun frigives, hvis hastighedskontrollen (1) er indstillet til  
«0».  
OPBEVARING AF LEDNINGEN  
– Ledningen bør placeres tilbage i ledningsrummet (6), når  
du er færdig med at bruge mixeren.  
– Drej håndsvinget ud (7).  
– Mens du holder mikseren med håndtaget (11), skal du  
bruge den anden hånd til at dreje håndsvinget (7), indtil  
ledningen er trukket tilbage til ledningsrummet (6).  
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE  
– Tag håndmixeren ud af stikket før rengøring.  
– Brug ikke slibende rengøringsmidler.  
RENGØRING AF TILBEHØR  
– Fjern rester af blandingen på tilbehør ved hjælp af en  
gummi– eller plastspatel.  
– Tilbehøret kan vaskes i hånden; de kan også vaskes i  
opvaskemaskinen.  
– Enhver anden reparation og vedligeholdelse skal udføres  
af en autoriseret servicerepræsentant.  
28  
 
RENGØRING AF MIXEREN  
– Brug en fugtig klud til at rengøre den udvendige side af  
mixeren.  
– Nedsænk aldrig motordelen, stikket eller ledningen i  
vand: husk, at dette er et elektrisk apparat.  
OPBEVARING AF HÅNDMIXEREN  
– Ledningen bør altid opbevares i ledningsrummet (6).  
– Opbevar altid håndmixeren med tilbehør fjernet.  
– Sæt mixeren på dens bundplade (9), når du ikke bruger  
den.  
– Bemærk: sørg altid for at håndmixeren ikke er tilsluttet  
elnettet, når du ikke bruger den.  
TEKNISKE DATA  
Mærkespænding EUROPA  
Mærkespænding USA  
Mærkeeffekt EUROPA  
Mærkeeffekt USA  
220–240V~ 50/60Hz  
120V~ 60Hz  
200 W  
170 W  
Ledningslængde ca.  
Godkendelsesmærker  
120 cm/48 tommer  
GS, CE, ETL, CETL  
SERVICE OG GARANTIBETINGELSER  
BODUM® produkter er fremstillet ved hjælp af holdbare  
materialer af høj kvalitet. Men hvis dele skal udskif-  
tes, bedes du kontakte din BODUM® forhandler, en  
BODUM® butik, dit lands BODUM® distributør, eller besøg  
Garanti. BODUM® garanterer denne BISTRO håndmixer i en  
periode på to år fra købsdatoen mod fejl i materialer og  
fejlfunktioner, der kan spores tilbage til fejl i design eller  
fremstilling. Reparationer udføres gratis, hvis alle garanti-  
betingelser er opfyldt. Tilbagebetalinger er ikke tilgænge-  
lige.  
Garantibetingelser. Garantibeviset skal udfyldes af detail-  
handleren på købstidspunktet.  
Denne garanti er ugyldig, hvis skaden kan spores tilbage til  
uhensigtsmæssig brug, misbrug, normalt slid og ælde, util-  
strækkelig eller forkert behandling eller vedligeholdelse,  
forkert betjening eller uautoriserede indgreb af uautorise-  
rede personer.  
29  
 
®
BIENVENIDO A BODUM  
¡Enhorabuena! Acaba de adquirir una batidora eléctri-  
®
ca de mano BISTRO de BODUM . Lea con atención estas  
instrucciones antes utilizar su nuevo electrodoméstico.  
PRECAUCIONES DE  
SEGURIDAD IMPORTANTES  
– Al utilizar este aparato eléctrico deberá seguir siempre  
algunas precauciones de seguridad básicas, entre las que  
se incluyen las siguientes.  
– Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utili-  
zar el aparato por primera vez. Si no lo hace, podría poner  
en peligro su seguridad.  
– Tras desenvolver el aparato, compruebe que no presenta  
daños. Si no está seguro sobre su estado, no lo utilice y  
póngase en contacto con su proveedor.  
– Mantenga los embalajes (cartón, bolsas de plástico, etc.)  
fuera del alcance de los niños, ya que pueden presentar  
riesgos de asfixia o lesiones.  
– Esta batidora de mano únicamente está indicada para uso  
doméstico. No la utilice en exteriores.  
– No coloque el aparato sobre fogones eléctricos, quema-  
dores de gas u hornos encendidos ni cerca de ellos.  
– El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por  
lesiones o daños sufridos como consecuencia de un uso  
inadecuado del mismo. Utilice el aparato únicamente  
para los fines para los que ha sido diseñado.  
– No permita que los niños jueguen con el aparato.  
– Cuando niños o personas no familiarizadas con el apara-  
to vayan a utilizarlo, será necesaria la supervisión de un  
usuario experimentado.  
– No debe permitirse que niños pequeños o personas con  
problemas de salud utilicen este aparato a menos que una  
persona responsable que pueda garantizar su seguridad  
las supervise.  
– No toque el aparato con las manos húmedas o mojadas.  
No toque el cable o el enchufe con las manos húmedas o  
mojadas.  
– No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabri-  
cante del aparato. Al hacerlo podría provocar un incen-  
dio, una descarga eléctrica o lesiones personales.  
– Con el fin de evitar el riesgo de descarga eléctrica, no  
sumerja nunca la carcasa del motor en agua. Recuerde  
que su batidora de mano es un aparato eléctrico.  
– Para limpiar el aparato utilice solamente paños húmedos.  
30  
 
– Coloque el control de velocidad en «0» y desenchufe el  
cable de la toma de corriente para aislar el aparato.  
– Al desenchufar el aparato de la toma de corriente, tire del  
enchufe (en ningún caso del cable).  
– No deje que el cable cuelgue por los laterales de la mesa o  
la encimera sobre la que esté trabajando o entre en con-  
tacto con superficies calientes (como hornos o estufas).  
– Desconecte la batidora de mano del suministro siempre  
que no vaya a utilizarla, antes de colocar o retirar cual-  
quier accesorio o cuando vaya a limpiarla.  
– No utilice el aparato si aprecia que el cable o el enchu-  
fe están dañados, funciona incorrectamente o presenta  
daños de cualquier tipo. En cualquiera de los casos ante-  
riores, lleve su batidora al servicio técnico más cercano  
para su examen, reparación o ajuste.  
– No intente sustituir el cable usted mismo; esta operación  
requiere el uso de herramientas especiales. Las reparacio-  
nes o sustituciones del cable deben realizarse en un servi-  
cio técnico autorizado por el fabricante para garantizar la  
seguridad del aparato.  
– Nunca sumerja el cable, la carcasa del motor o el enchu-  
fe en agua u otros líquidos, ya que podría provocar un  
incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.  
– Precaución: para evitar el riesgo de inutilizar el sistema de  
parada de seguridad del aparato, éste no debe alimentar-  
se mediante dispositivos de conexión adicionales, como  
por ejemplo temporizadores, ni conectarse a circuitos  
eléctricos que la empresa de suministro eléctrico conecte/  
desconecte regularmente.  
– El aparato debe permanecer desconectado del suministro  
mientras se limpia.  
– No toque ninguno de sus componentes o accesorios rota-  
torios.  
– Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga sus  
prendas, abalorios, cabellos, dedos y utensilios lejos de los  
componentes o accesorios rotatorios para evitar lesiones  
personales o daños en el aparato.  
– Para evitar posibles salpicaduras, utilice un recipiente alto  
o reduzca la cantidad de líquidos que va a batir, especial-  
mente si están calientes.  
– Compruebe que el control de velocidad se encuentra en  
«0» y que el aparato está desconectado del suministro  
antes de limpiarlo o guardarlo.  
– No deje el aparato funcionando sin supervisión. Retire los  
brazos batidores antes de limpiarlos.  
CONSERVE ESTAS  
INSTRUCCIONES  
31  
 
INSTALACIÓN  
– Coloque siempre la batidora sobre una superficie hori-  
zontal estable. Dicha superficie no debe estar caliente  
ni encontrarse próxima a una fuente de calor. Además,  
debe estar completamente seca. Mantenga el aparato y  
el cable fuera del alcance de los niños.  
– Compruebe que la tensión indicada en la placa de carac-  
terísticas del aparato se corresponde con la tensión del  
suministro local. Únicamente conecte el aparato a tomas  
de corriente con conexión a tierra y una corriente de sali-  
da de 6A como mínimo (utilice un dispositivo de corriente  
residual (RCD). Póngase en contacto con un electricista  
cualificado para obtener más información). Debe poder  
acceder a la toma de corriente fácilmente mientras el  
aparato se encuentra en funcionamiento para poder  
desconectarlo en caso de emergencia. El fabricante no  
aceptará responsabilidad alguna por accidentes que sean  
consecuencia de una derivación a tierra deficiente del  
aparato o de la ausencia de la misma.  
– Si el enchufe suministrado con el aparato no es compati-  
ble con sus tomas de corriente, solicite su sustitución a un  
electricista cualificado.  
PIEZAS DE LA BATIDORA DE MANO  
1
2
3
Control de velocidad  
Botón de desbloqueo de accesorios  
Agitador (x2)  
4a Gancho para masa izquierdo (x1)  
4b Gancho para masa derecho (x1)  
5
6
7
8
9
Batidor (x1)  
Compartimento para el cable  
Manivela  
Grupo de acoplamiento de accesorios  
Soporte de la batidora  
10 Carcasa del motor  
11 Asa  
CONSEJOS ESPECIALES  
CABLE DE CORRIENTE  
– Puede utilizarse un alargador siempre y cuando se extre-  
men las precauciones.  
– Si se utiliza un alargador, su capacidad eléctrica debe como  
mínimo igualar la del aparato. Si el aparato está conectado  
a tierra, el cable del alargador debe ser trifilar y disponer  
de derivación a tierra. La extensión del cable no debe  
colgar por los laterales de la mesa o la encimera sobre la  
que esté trabajando. Además, debe evitarse que los niños  
puedan tirar de ella o que plantee riesgos de tropiezo.  
ANTES DE UTILIZAR LA BATIDORA  
Limpie la batidora antes de utilizarla por primera vez.  
Consulte la sección de CUIDADOS Y MANTENIMIENTO  
 
32  
ACCESORIOS  
Su batidora se suministra con tres accesorios.  
– AGITADORES (3)  
– Los agitadores homogenizan la mezcla y evitan la forma-  
ción de grumos. También pueden utilizarse para preparar  
natillas, flanes, mayonesas, etc.  
– Este accesorio consume mucha menos electricidad o  
corriente.  
– GANCHOS PARA MASA (4a, 4b)  
– Los ganchos para masa están diseñados específicamente  
para el mezclado de diferentes tipos de masa, como por  
ejemplo masa de pan o levadura.  
– La potencia máxima del aparato corresponde a la consu-  
mida por este accesorio.  
– BATIDOR (5)  
– El batidor es ideal para introducir aire en mezclas (por  
ejemplo para montar claras de huevo, nata, merengues y  
mousses).  
– Este accesorio consume mucha menos electricidad o  
corriente.  
Sólo para usuarios de EE.UU.: Este aparato incorpora un  
enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra).  
Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, este  
enchufe sólo puede introducirse en una posición en tomas  
polarizadas. Si no encaja perfectamente en la toma, déle la  
vuelta. Si aún así no consigue introducirlo sin forzarlo, pón-  
gase en contacto con un electricista cualificado. No modifi-  
que el enchufe de ninguna forma.  
AJUSTES DE VELOCIDAD  
La siguiente sección le ayudará a seleccionar la velocidad de  
mezclado adecuada.  
NOTA: la consistencia de la mezcla cambiará a medida que  
se añadan ingredientes. Ante esta situación, puede ser nece-  
sario aumentar o reducir la velocidad del aparato.  
VELOCIDAD 0  
El aparato se encuentra apagado. Utilice este ajuste y des-  
conecte el aparato del suministro al limpiarlo o guardarlo.  
VELOCIDAD 1  
Para mezclados y amasados.  
VELOCIDAD 2  
Para la preparación de salsas y natillas, flanes, etc..  
VELOCIDAD 3  
Para diferentes mezclas de panadería y pastelería.  
VELOCIDAD 4  
Para batir mantequilla y azúcar, masas para galletas, mez-  
clas para bizcochos y glaseados.  
33  
 
VELOCIDAD 5  
Para incorporar aire en mezclas, aligerarlas y esponjarlas  
(por ejemplo puré de patata o huevos).  
CÓMO UTILIZAR SU BATIDORA DE MANO  
COLOCACIÓN DE ACCESORIOS  
– Antes de colocar los accesorios, compruebe que el control  
de velocidad (1) se encuentra en la posición «0» y el apa-  
rato está desconectado del suministro.  
– Inserte el accesorio seleccionado en el grupo de acopla-  
miento (8) y rótelo suavemente hasta que encaje.  
– Al insertar los ganchos para masa (4a, 4b), compruebe que  
se encuentran correctamente posicionados en el grupo de  
acoplamiento (8): el gancho de masa izquierdo (4a) sólo  
encajará en el orificio izquierdo (que es visiblemente más  
profundo). El gancho de masa derecho (4b) sólo encajará  
en el orificio derecho (que es menos profundo).  
– Los dos agitadores (3) y el batidor (5) encajan en ambos  
orificios del grupo de acoplamiento (8).  
DESPLIEGUE DEL CABLE  
– Sosteniendo la batidora por el asa (11) con una mano,  
utilice la otra para sacar el cable y el enchufe del compar-  
timento para el cable (6). Tenga cuidado de no dañar el  
cable mientras realiza esta operación.  
CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO  
– Los accesorios deben acoplarse siempre antes de conectar  
la batidora de mano al suministro.  
– Antes de conectar la batidora de mano al suministro,  
compruebe que el control de velocidad (1) se encuentra  
en la posición «0».  
UTILIZACIÓN DE LA BATIDORA  
IMPORTANTE: para evitar el sobrecalentamiento del motor,  
apague la batidora tras cuatro minutos de operación conti-  
nua y espere dos minutos antes de continuar.  
– Coloque los ingredientes en una fuente. Asegúrese que  
los accesorios no están en contacto con la base o los  
laterales del recipiente cuando utilice fuentes de cristal o  
porcelana.  
– Sumerja los accesorios en la mezcla y seleccione el ajus-  
te de velocidad adecuado (1). Consulte la sección de  
AJUSTES DE VELOCIDAD.  
– Para evitar salpicaduras, mantenga los accesorios sumer-  
gidos en la mezcla mientras el aparato esté funcionando.  
– Cuando haya terminado, coloque el control de velocidad  
(1) en la posición «0» y desconecte la batidora del sumi-  
nistro.  
– Cuando haya terminado de utilizar la batidora, colóquela  
sobre su soporte (9) equipado con tacos de silicona anti-  
deslizantes.  
34  
 
EXTRACCIÓN DE LOS ACCESORIOS  
– Antes de extraer los accesorios, coloque el control de  
velocidad (1) en la posición «0» y desconecte la batidora  
del suministro.  
– Pulse el botón de desbloqueo de accesorios (2) para des-  
bloquear los accesorios. Al realizar esta operación, sosten-  
ga los accesorios por el eje.  
– Nota: por su propia seguridad, los accesorios sólo pue-  
den desbloquearse cuando el control de velocidad (1) se  
encuentra en la posición «0».  
RECOGIDA DEL CABLE  
– El cable debe recogerse en el compartimento para el  
cable (6) una vez haya terminado de utilizar la batidora.  
– Extraiga la manivela (7).  
– Sosteniendo la batidora por el asa (11) con una mano,  
utilice la otra para girar la manivela (7) hasta que el cable  
esté completamente recogido en el compartimento para  
el cable (6).  
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO  
– Desconecte la batidora de mano del suministro antes de  
limpiarla.  
– No utilice productos abrasivos.  
LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS  
– Elimine cualquier resto de la mezcla del accesorio utilizan-  
do una espátula de plástico o goma.  
– Los accesorios pueden lavarse a mano o en lavavajillas.  
– Cualquier otro tipo de mantenimiento debe llevarse a  
cabo en un servicio técnico autorizado.  
LIMPIEZA DEL CUERPO  
– Utilice un paño húmedo para limpiar las superficies exte-  
riores de la batidora.  
– Nunca sumerja la carcasa del motor, el enchufe o el  
cable en agua: recuerde que su batidora es un aparato  
eléctrico.  
ALMACENAMIENTO DE LA BATIDORA DE MANO  
– El cable de guardarse siempre en el compartimento para  
el cable (6).  
– Guarde siempre su batidora sin los accesorios acoplados.  
– Coloque la batidora sobre su soporte (9) cuando no se  
encuentre en uso.  
– Nota: la batidora debe estar desconectada del suministro  
siempre que no se encuentre en uso.  
35  
 
INFORMACIÓN TÉCNICA  
Tensión nominal EUROPA  
Tensión nominal EE.UU.  
Salida nominal EUROPA  
Salida nominal EE.UU.  
Longitud aprox. del cable.  
Marcas de aprobación  
220–240V~ 50/60Hz  
120V~ 60Hz  
200 W  
170 W  
120 cm/48 plg  
GS, CE, ETL, CETL  
CONDICIONES DE REPARACIÓN Y GARANTÍA  
Los productos BODUM® se fabrican utilizando materiales  
duraderos de la más alta calidad. Si a pesar de ello necesi-  
tase sustituir alguna pieza, puede ponerse en contacto con  
su proveedor de BODUM®, cualquier tienda BODUM®, o el  
distribuidor de BODUM® en su país, o visitar nuestra web en  
Garantía. BODUM® asumirá durante un periodo de dos años  
desde la fecha de compra cualquier problema en su batido-  
ra de mano BISTRO relacionado con defectos en los materia-  
les o problemas de funcionamiento que puedan atribuirse  
a deficiencias de diseño o fabricación. Las reparaciones se  
realizarán sin coste siempre y cuando se cumplan todas las  
condiciones de la garantía. Sin embargo, no se realizarán  
devoluciones.  
Condiciones de garantía. El proveedor deberá cumplimen-  
tar el certificado de garantía en el momento de la compra.  
Esta garantía se anulará en caso de que pueda demostrarse  
que los daños se deben a un uso inadecuado, al desgaste  
natural del aparato, a la falta de los cuidados o el manteni-  
miento pertinentes, a una operación o un mantenimiento  
incorrectos o a la manipulación del aparato por parte de  
personas no autorizadas.  
36  
 
®
Benvenuti a BODUM  
Congratulazioni! Ora possedete un mixer elettrico  
®.  
manuale BISTRO di BODUM Leggete attentamente  
queste istruzioni prima di utilizzare il mixer.  
IMPORTANTI MISURE DI  
SICUREZZA  
– Durante l’uso di elettrodomestici, è necessario adottare  
alcune precauzioni basilari per la sicurezza, tra cui quelle  
elencate di seguito.  
– Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di uti-  
lizzare per la prima volta l’elettrodomestico. Il mancato  
rispetto delle istruzioni e delle misure di sicurezza può  
comportare dei rischi.  
– Dopo avere disimballato l’apparecchio, verificare che l’e-  
lettrodomestico non abbia subito danni. Non utilizzarlo  
se non si è sicuri, contattare invece il proprio rivenditore.  
– Conservare l’imballaggio (cartone, borse di plastica ecc.)  
fuori dalla portata dei bambini (pericolo di soffocamento  
o di lesioni).  
– Questo mixer manuale è stato ideato esclusivamente per  
l’uso domestico. Non utilizzarlo in ambienti esterni.  
– Non appoggiare l’elettrodomestico sopra o vicino a for-  
nelli elettrici o a gas caldi o in un forno riscaldato.  
– Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali  
danni o lesioni derivanti da un uso inadeguato. Utilizzare  
l’elettrodomestico esclusivamente per lo scopo per cui è  
stato progettato.  
– Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.  
– È necessaria un’attenta supervisione quando l’elettrodo-  
mestico viene utilizzato da bambini o da persone che non  
hanno dimestichezza con l’apparecchio.  
– Questo elettrodomestico non è adatto all’uso da parte di  
bambini o di persone disabili se non sotto la sorveglianza  
di una persona responsabile che ne possa garantire l’uso  
in completa sicurezza.  
– Non toccare l’elettrodomestico con le mani umide o  
bagnate. Non toccare il cavo o la spina con le mani bagna-  
te.  
– Non utilizzare alcun accessorio non approvato dal fab-  
bricante dell’elettrodomestico. Un tale utilizzo potrebbe  
causare incendi, scosse elettriche o lesioni.  
– Per evitare il rischio di shock elettrico, non immergere mai  
l’unità motore in acqua. Si ricordi che il mixer manuale è  
un apparecchio elettrico.  
38  
 
– Pulire l’apparecchio utilizzando semplicemente un panno  
umido.  
– Posizionare il controllo di velocità su «0» e staccare la  
spina dalla presa a muro per isolare l’apparecchio.  
– Al momento di scollegare il cavo dalla presa a muro,  
afferrare la spina, non mai tirare il cavo.  
– Non lasciare che il cavo penzoli da un tavolo o da un  
banco di lavoro o che entri in contatto con superfici calde,  
inclusi i fornelli.  
– Scollegare il mixer manuale dall’alimentazione elettrica  
quando non viene usato, prima di collegare o rimuovere  
gli accessori e quando lo si pulisce.  
– Non utilizzare alcun apparecchio che presenti un cavo o  
una presa danneggiati, oppure in seguito a un malfun-  
zionamento o un danneggiamento dell’elettrodomestico.  
Portare l’unità presso il centro assistenza autorizzato più  
vicino per un controllo, una riparazione o una regolazio-  
ne.  
– Non cercare mai di sostituire il cavo poiché sono neces-  
sari strumenti appositi per tale operazione. Riparazioni  
o sostituzioni del cavo devono essere eseguite presso un  
centro di assistenza autorizzato dal produttore per garan-  
tire la sicurezza dell’unità.  
– Non immergere mai il cavo, l’unità del motore o la spina  
in acqua o in altri liquidi poiché ciò potrebbe causare  
incendi, scosse elettriche o lesioni.  
– Attenzione: per evitare di annullare il sistema di inter-  
ruzione di sicurezza, non utilizzare l’apparecchio colle-  
gandolo a un dispositivo esterno di commutazione, ad  
esempio un temporizzatore, né a un circuito elettrico che  
venga attivato e disattivato regolarmente dalla società di  
fornitura dell’energia elettrica.  
– L’unità deve restare scollegata dalla rete elettrica durante  
la sua pulizia.  
– Non toccare componenti o accessori rotanti.  
– Non toccare le parti in movimento. Tenere vestiti, gioielli,  
capelli, dita e utensili lontano da componenti e accesso-  
ri rotanti per evitare lesioni gravi alle persone e danni  
all’apparecchio.  
– Per evitare schizzi, utilizzare un contenitore dai bordi alti  
oppure ridurre la quantità di liquidi da miscelare, special-  
mente se caldi.  
– Prima di pulire o riporre l’apparecchio, verificare che il  
controllo di velocità sia impostato su «0» e che l’apparec-  
chio sia isolato dalla rete elettrica.  
– Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è in fun-  
zione. Rimuove gli sbattitori prima di lavare l’unità.  
39  
 
CONSERVARE QUESTE  
ISTRUZIONI  
INSTALLAZIONE  
– Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e oriz-  
zontale che non sia calda o vicina a una fonte di calore.  
La superficie deve essere asciutta. Tenere l’apparecchio e  
il cavo fuori dalla portata dei bambini.  
– Verificare che la tensione riportata sulla targhetta infor-  
mativa dell’elettrodomestico corrisponda alla tensione  
di alimentazione locale. Collegare l’unità soltanto a una  
presa a muro provvista di una corretta messa a terra, con  
una potenza di almeno 6 A (utilizzare un interruttore dif-  
ferenziale (RCD); per informazioni, contattare un elettri-  
cista qualificato). La presa a muro deve essere facilmente  
accessibile mentre l’unità è in uso, per potere intervenire  
in caso di emergenza. Il fabbricante declina ogni respon-  
sabilità per incidenti causati da una messa a terra insuffi-  
ciente o assente dell’elettrodomestico.  
– Se la spina fornita con l’elettrodomestico non è compa-  
tibile con la presa a muro, sarà necessario richiederne la  
sostituzione a un elettricista qualificato.  
PARTI DEL MIXER MANUALE  
1 Controllo di velocità  
2 Pulsante di rilascio accessori  
3 Accessorio stelo miscelatore (x 2)  
4a Accessorio sinistro a gancio per impastare (x 1)  
4b Accessorio destro a gancio per impastare (x 1)  
5 Frusta (x 1)  
6 Scomparto del cavo  
7 Manovella  
8 Attacchi per il montaggio di accessori  
9 Base di appoggio del mixer  
10 Unità motore  
11 Manico  
INFORMAZIONI SPECIALI  
CAVO DI ALIMENTAZIONE  
– Facendo particolare attenzione, è possibile utilizzare una  
prolunga per l’alimentazione elettrica.  
– Se viene utilizzata una prolunga, la sua potenza elettrica  
deve corrispondere almeno a quella dell’apparecchio. Se  
l’apparecchio è collegato a terra, la prolunga deve essere  
un cavo con messa a terra con almeno 3 conduttori inter-  
ni. Il cavo con prolunga non deve penzolare dal bordo  
del tavolo o del banco da lavoro: i bambini non devono  
essere in grado di tirarlo e non deve esserci il rischio di  
inciamparvi.  
40  
 
PRIMA DI UTILIZZARE IL MIXER MANUALE  
Pulire il mixer manuale prima di utilizzarlo per la prima volta.  
Vedere la sezione CURA E MANUTENZIONE  
ACCESSORI  
Il mixer manuale viene fornito con i seguenti accessori.  
– STELI MISCELATORI (3)  
– Gli steli miscelatori preparano una miscela omogenea e  
impediscono la formazione di grumi. Sono indicati anche  
per la preparazione di biancomangiare, sformati e maio-  
nese.  
– Questo accessorio può consumare una quantità notevole  
di corrente elettrica.  
– ACCESSORI A GANCIO PER IMPASTARE (4a, 4b)  
– Gli accessori a gancio per impastare sono particolarmente  
indicati per mescolare vari tipi di impasto, ad esempio  
impasto per pane e impasto con lievito.  
– Applicare la massima potenza a questo accessorio.  
– FRUSTA (5)  
– La frusta è utile per incorporare aria in una miscela, ad  
esempio per montare albumi d’uovo, panna, meringhe e  
mousse.  
– Questo accessorio può consumare una quantità notevole  
di corrente elettrica.  
Solo per clienti degli Stati Uniti: Questo elettrodomestico  
è dotato di una spina polarizzata (un coltello è più largo  
dell’altro).  
Per ridurre il rischio di scossa elettrica, questa spina può  
essere inserita in una presa polarizzata solo in un senso. Se  
la spina non entra completamente nella presa, girarla. Se  
anche così non entra, contattare un elettricista qualificato.  
Non modificare in alcun modo la spina.  
IMPOSTAZIONI DELLA VELOCITÀ  
Le istruzioni seguenti aiutano a selezionare la velocità di  
mixaggio adeguata.  
NOTA: la consistenza della miscela può variare in base agli  
ingredienti aggiunti. Di conseguenza, potrebbe essere  
necessario aumentare o diminuire la velocità.  
PASSO 0  
L’apparecchio è spento. Usare questa impostazione per scol-  
legare l’apparecchio dalla rete elettrica quando si intende  
pulirlo o riporlo.  
PASSO 1  
Per mescolare e impastare un impasto.  
PASSO 2  
Per salse e biancomangiare, sformati ecc.  
41  
 
PASSO 3  
Per svariate miscele da cuocere al forno.  
PASSO 4  
Per sbattere burro e zucchero, impasti per biscotti, miscele  
per dolci e glasse.  
PASSO 5  
Per incorporare l’aria nella miscela e renderla più leggera e  
soffice, come il purè di patate e le uova.